اخبار

...

اطلاعیه ثبت نام مدارس بنیاد فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام

نمایش
...

پنجمین جلسه آموزش خانواده

پنجمین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آفای دلاوری (کارشناس پرورشی بنیاد فرهنگی حضرت امام محمدباقر علیه السلام، کارشناس مسائل

نمایش
...

چهارمین جلسه آموزش خانواده

پنجمین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا عابدی موضوع : تربیت هیجانی (شیوه های مقابله با استرس

نمایش
آرشیو اخبار

آمار بازدید ها