?? گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ‌

?? گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان ‌??اجرای صبحگاه با موضوع استکبار ستیزی ?? پخش کلیپ مظلومیت فلسطین ‌??معرفی کتاب ??همخوانی سرود ??شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان ??پذیرایی ??اهدای هدیه روز دانش آموز ??فضاسازی مدرسه