سوگواره فاطمی ،هر روز به میزبانی یک کلاس

? سوگواره فاطمی ،هر روز به میزبانی یک کلاس ‌ ? مداحی وروضه خوانی ?خطابه خوانی دانش اموزی ?بحثهای سلسله وار امام جماعت دربین الصلاتین ?برپایی موکب نذری