??جشن خانوادگی به روایت تصویر??

✨مبارک باشد آن ماهی که اولین روزش باقری ،سومینش نقوی دهمینش تقوی سیزدهمینش علوی نیمه اش زینبی وبیست وهفتمش محمدی است ✨</strong>⭐️تجلیل از مقام شامخ پدر ومادر ⭐️هم خوانی گروه قرآن ⭐️اجرای زنده سرود ملی ⭐️دکلمه خوانی ⭐️اجرای گروه سرود آوا ⭐️اهمیت جایگاه خانواده از منظر اسلام به کلام استاد دلاوری ⭐️مولودی خوانی ⭐️تقدیر از برگزیدگان قرآنی ،علمی و پژوهشی