?ویژه برنامه روز نوجوان

?ویژه برنامه روز نوجوان ?گرامیداشت شهادت حسین فهمیده ?پخش کلیپ زندگی نامه شهید حسین فهمیده ?پخش سخنان رهبری با موضوع اهمیت نوجوانی ?اجرای استند آپ کمدی با موضوع بسیجی ?گفتگویی با موضوع اهمیت تشکیل بسیج دانش آموزی به فرمان امام خمینی ?پذیرایی